Intervija ar 12. klases skolēniem, feat. Māra

Tātad mēs esam no skolēnu padomes, mani sauc Diāna un mani sauc Liene, un mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem.

Tikai tā lēnāk, lai viņi var pierakstīt. Labi te ir meitenes te ir no 12. klases. Tā, nu lūdzu, Laura.

Cik ilgi jūs darbojaties skolas domē?

Pierakstiet jūs arī to jautājumu, ja, lai jūs ziniet. Jautājumus jūs ziniet, ja? Labi.

Tātad, mēs gatavojāmies jau pusotru gadu, mēs sākām no pagājušā gada, tā, kā otrā semestra. Pusotru mācību gadu, jā pusotru mācību gadu.

Ļoti ātri savās vietās! Ātri, ātri, jo laikus pierakstītu. Tā, nākamais jautājums.

Cik skolēnu tajā piedalās?

Cik skolēnu ir skolēnu padomē, ja?

Man liekas, precīzu skaitu es nenosauktu, bet nu katrā var līdz 20. Nu katrā sēdē ir vairāk, vai mazāk cilvēku.

No devītās, līdz...

12. klasēm.

Nu, labi, 20 no 9. līdz 12. klasei. Pēc tam neviens neko neatkārtos.

Kādi pienākumi jums ir jāatbild, skolēnu pašpārvaldē?

Nu, mēs esam atbildīgas par tā, kā pasākumu organizēšanu, tas ir par skolu, par ballēm, arī atcerietes gada sākumā, piemēram, par logo veidošanu, tas arī bija tas, ko mēs veidojām. Amm... skolotāju diena, jā, un tad visas balles, un tādi lielāki pasākumi bija Hesburger vākšana, nu mēs tā, kā, mana draudze.

Ieskaite labs, vai arī?

Nu, tie pasākumi, kas notiek skolā, tass arī ir vidusskolas padomes rī-tīri sabiedriskā dzīve skolā.

Cik īss...

Pagadi, lai arī pieraksta, un tā. Lai paspēj pierakstīt. Nu, lūdzu, Laura.

Cik bieži notiek sēdes, un kas izstrādā sēžu grafiku?

Sēdes notiek divreiz nedēļā, bet nāk kādi tuvāki pasākumi, un tad mēs pat tiekamies, mēs katru dienu, ām, tas ir garajā starpbrīdī vienā no, un , am, sēdes plānu izstrādā Anna, kas ir, jā viņa ir padomes, tā, kā vadītaja? Priekšsēdētāja un prezidente, un tā ko-ordinē un domā un... Sākumā sastādām tā, kā darbības plānu, ko mēs pa to laiku izdarīs vienā gadā. Cenšas, tā, kā izdarīt un pēkšņi, neparadzēti uzrodas...

Tā, kuras dienas ir tās, kuras jūs parasti...

Otrdiena un ceturdiena, un, bet šobrīd iet runa, par to, ka mēs varētu arī mainīt abas dienas, bet tas, nu jā, jūs varat rakstīt otrdienas un ceturdienas, līdz šim tas tā ir bijis.

Ā, vai jūs varētu raksturot ga-galvenās problēmas, kas, kuras dome risina... Risinājušas šajā pirmajā pusgadā?

Varbūt, ne gluži, tās varētu nosaukt par problēmām, bet, gan, tīri, nu tie ir pasākumi, ko mēs, nu, vei... veidojam, organizējam, lai padarītu tos skolēnu ikdienas dzīvi interesantāku... aktīvāku, aktīvāku, jā, lai, lai nebūtu tikai, nezinu, nākt uz skolu mācīties, bet, lai arī būtu pasākumi, lai, lai iesaistītos skolēniem, kādā veidā? Tīri par problēmām, nu tās nenosauktu.

Vēl viens jautājums...

Jā.

Kādas iemaņas un prasmes skolasbiedri gūst piedaloties pašpārvaldes darbā?

Vienīz-viennozīmīgi tas ir komandas darbs, ka tu dalies ar savām idejām, kā tu, varētu uzlabot to, to, to padarīt interesantāku to, to visu skolēnu un vidusskolēnu ikdienas dzīvi, un, jā, tas ir komandas darbs, kaut ko organizēt, domāt, plānot. Un tu arī iepazīsti, kaut kā arī skolēnu to domāšanu, kas viņiem īsti. It kā jau tev liekas, ka tev... Nu, tas būtu pašsaprotami. Nu, ka tev patīk visi, visi, visi pasākumi, balles u.tml. un tu tajā darbā iepazīsti to, pret ko ir atsaudzība, uz ko atsauca cilvēki, kas viņu paņem. Un arī tu saproti, ka nav tikai tavas domas, bet tev ir jārēķinās arī ar visu pārējo skolēnu domām, domā ko viņš domās par to pasākumu, vai viņš viņu gribēs apmeklēt, vai arī tomēr, nē, un, kā veicināt, lai viņš tomēr atnāk, un tā, tā, tā... Labi, paldies, vairāk jau...

Labi, paldies. Jā, labi. Nu, ta. Tagad mēģiniet, tie kuri atnāca vēlāk, no klasesbiedriem arī šīs atbildes norakstīt, un tad jums ir tā, tagad...